Rescue Fórum 112 (2012)

 Spoločnosť RCTT s.r.o. sa v dňoch 10. - 12. októbra 2012 zúčastnila medzinárodného kongresu Fórum 112. Ústredným motívom a ambíciou tohtoročného kongresu bolo hľadanie a zdieľanie osvedčených postupov medzi záchrannými zložkami a ďalšími subjektmi pôsobiacimi v integrovanom záchrannom systéme a vytváranie moderných predpokladov a podmienok pre záchranu ľudských životov a majetku

PROGRAMOVÁ ŠTRUKTÚRA KONGRESU:

INTEGRÁCIA A SÚČINNOSŤ ZLOŽIEK
Témy zamerané na fungovanie krízového manažmentu z pohľadu jednotlivých zložiek IZS, tiež na aktuálnu legislatívu....

PREVENCIA
Témy zamerané na tvorbu krízových plánov, traumatologických a pandemických plánov, vytváranie účinnej ochrany pozemkov, budov a ďalších nehnuteľností, plánov ochrany obyvateľstva, plánov hospodárskej mobilizácie, poistenia či tvorbu analýzy rizík, ako aj ďalšie aktuálne témy či kazuistiku.

PRIPRAVENOSŤ
Témy zamerané na prezentáciu IT a ďalšieho technického a telekomunikačného zabezpečenia, informačných a komunikačných technológií v systémoch IZS, modulácie a simulácie udalostí, cvičení a spoločných cvičení, školenia zamestnancov, ďalej pre prezentáciu rýchlosti a efektívnosti využitia informácií a informačných tokov (napríklad SHMÚ ďalším subjektom), vyhodnocovania a využitia vyhodnocovania, psychologickej prípravy, ale aj vízie k príprave linky 116 či k príprave a využívaniu webového informačného portálu. Tiež kazuistika.

RIADENIE
Témy zamerané na prezentáciu podporných prostriedkov pre riadenie krízových situácií, prezentácia zabezpečenia komunikácie a využitia informačných a komunikačných technológií v systémoch IZS, vyhodnocovanie informácií pre záchranné zložky pri riadení, skúsenosti z pripravenosti a fungovania krízových štábov, prezentácia bezpečnosti toku informácií ... tiež kazuistika.

OBNOVA
Témy záverečného bloku so zameraním na prezentáciu opatrení vedúcich k náprave, finančného odškodňovania, psychologickej podpory, materiálnej podpory či technického zabezpečenia. Kazuistika.

Súčasťou kongresu je aj výstava, kde sa bude nachádzať náš prezentačný stánok s technikou. Prítomní budú naši kompetentní pracovníci, ktorí Vám radi zodpovedajú na Vaše otázky ohľadne fungovania siete Sitno.

Pre viac informácií môžete navštíviť domovskú stránku Rescue Fóra 112.

Galéria:
      


Vaše meno:

E-mail:

Telefón:

Heslo:

Heslo ešte raz:

Mám záujem o zasielanie newsletterov:

Zabudli ste svoje heslo? Zadajte svoj registračný e-mail a my Vám obratom pošleme nové.

E-mail: