Rescue Fórum 112 (2011)

Spoločnosť RCTT s.r.o. sa tento rok zúčastnil ako hlavný partner na medzinárodnej konferencii Rescue Fórum 112, ktorá sa konala 24 – 25. novembra 2011 v priestoroch hotela Holiday Inn v Žiline.

Fórum 112 je medzinárodný kongres, ktorého ústredným motívom je hľadanie a zdieľanie osvedčených postupov medzi záchrannými zložkami a ďalšími subjektmi pôsobiacimi v integrovanom záchrannom systéme a vytváranie predpokladov a podmienok pre záchranu ľudských životov a majetku pri nehodách s hromadným postihnutím.

Ústrednou témou tohtoročného kongresu bola ,,Nehody s hromadným postihnutím osôb – Moderná technika a technológie záchranárskych systémov a zložiek“.

Moderná technika a technológie sú neoddeliteľnou súčasťou pri predchádzaní pred nežiaducimi udalosťami . Zároveň sú nevyhnutným predpokladom záchrany ľudských životov i majetku. Podmienkou využitia moderných mobilých technológií je ich dostupnosť v čase, čo v prípade verejných mobilých operátorov je v momente nehôd s hromadným postihnutím osôb veľký problém. V jednom čase sa veľa užívateľov snaží dovolať na linku 112 prípadne svojim blízkym. Týmto dochádza k preťaženiu a zablokovaniu mobilných sietí a zároveň nemožnosti použitia pre záchranné zložky.

Naša spoločnosť ako hlavný dodávateľ komponentov a mobilných prostriedkov siete Ministerstva vnútra SITNO sa stretáva s týmito problémami častejšie. Známe sú prípady výbuchu továrne v Novákoch ako aj veľké požiare na Donovaloch, kde spoločná komunikácia záchranných zložiek bola možná len v sieti Sitno.

Súčasťou kongresu bola aj výstava kde sa nachádzal aj prezentačný stánok s našou technikou. Prítomní boli aj naši kompetentní pracovníci, ktorí Vám odpovedali na Vaše otázky ohľadne fungovania siete Sitno.

Pre viac informácií môžete navštíviť domovskú stránku Rescue Fóra 112.Galéria:

Vaše meno:

E-mail:

Telefón:

Heslo:

Heslo ešte raz:

Mám záujem o zasielanie newsletterov:

Zabudli ste svoje heslo? Zadajte svoj registračný e-mail a my Vám obratom pošleme nové.

E-mail: