TPH 900

Výkonný a kompaktný TETRAPOL terminál

 

Terminál TPH900 TETRAPOL od spoločnosti Airbus Defence & Space je robustný ručný Tetrapol terminál určený pre hlasové a dátové komunikácie typu “mission critical”. Táto najnovšia rada terminálov bola špeciálne vyvinutá pre jednoduché používanie a odolnosť pri nasadení. Terminál TPH900 predstavuje pre užívateľov siete so štandardom Tetrapol to najlepšie čo je momentálne dostupné na trhu.


Koncoví užívatelia, ktorí používali predchádzajúce verzie terminálov Tetrapol P2G a TPH700 nebudú mať problém zvyknúť si na tento nový model terminálu vďaka novej domovskej obrazovke, ktorá ponúka rýchly vstup do komunikácií a zároveň prehľadné zobrazenie dôležitých informácií. Kompaktný dizajn a veľké klávesy zaručujú pohodlné ovládanie, zatiaľ čo nový dizajn batérie so západkou zjednodušuje nabíjanie a robí terminál praktickejším.


Integrované GPS umožňuje nasadenie viacerých veľmi užitočných lokalizačných aplikácií. Pre zvýšenie bezpečnosti užívateľov Terminál môže odoslať svoju polohu buď automaticky v prípade vykonania núdzového hovoru alebo na základe požiadavky od užívateľa prostredníctvom predprogramovaného tlačidla rýchlej voľby.


Terminál TPH900 napomáha bezpečnosti svojich užívateľov aj pomocou vstavanej funkcie známej ako “man-down”. Ak sa terminál prestane hýbať alebo osoba ostane v horizontálnej polohe príliš dlho, upozorní na to užívateľa. Ak nezareaguje, terminál automaticky vykoná núdzový hovor a odošle GPS súradnice cez sieť Tetrapol.


Vďaka vstavanému Bluetooth 2.1 je možné k terminálu pripojiť rôzne bezdrôtové príslušenstvo, vďaka čomu je užívateľ odbremenený od káblov a môže sa naplno venovať svojej úlohe. Ďalšou výhodou tohto terminálu je vibračné upozornenie pre diskrétne notifikácie prichádzajúcich hovorov alebo správ. Taktiež je možné meniť a pridávať zvonenia pre individuálny hovor.

Všetky tieto pokročilé funkcie a vlastnosti spolu s vysokým výkonom a ochranou proti dažďu, prachu a pádom robia terminál TPH900 spoľahlivým komunikačným nástrojom aj do tých najnáročnejších prevádzkových podmienok.

Príslušenstvo

K rádiostanici TPH 900 je možné pripojiť nasledujúce príslušenstvo:

Pre peších užívateľov:

  • Súprava pre peších užívateľov (typ GSM): slúchadlá, mikrofón a klúčovacie tlačidlo PTT
  • Samostatný reproduktor/mikrofón s kolíkovým konektorom alebo bez neho
  • Slúchadlo Bluetooth s klúčovacím tlačidlom PTT
  • Komerčne dostupné slúchadlo Bluetooth
  • GPS Bluetooth
Dátový prenos:
  • Pripojenie k dátovému terminálu pomocou Bluetooth®
  • Pripojenie cez USB k počítaču

Nabíjačky:
  • Stolová nabíjačka na jeden terminál (1 TPH 900 + 1 náhradná batéria)

Rádiostanica TPH 900 zodpovedá následujúcim normám pre rádiové zariadenia pracujúce pri teplotách -20 °C až 55 °C
Rádiové štandardy
- ETS č. EN 300 113-1 a -2
Rádiové štandardy
- ETS č. EN 300 113-1 a -2 pre zariadenia Bluetooth
Normy ETSI pre elektromagnetickú kompatibilitu EN 301 489-5 a -1
Štandart ETSI EMC č. EN  301 489-17 platný pre zariadenia Bluetooth
Štandart upravujúci problematiku elektrickej bezpečnosti EN 60950-1:2006
Pôsobenie vysokofrekvenčných polí: rádiostanica spĺňa limity pre pôsobenie na pracovníkov vymedzené v direktíve 2013/35/UE(10 W/kg).
Označenie CE v súlade s direktívou R&TTE 2014/53/EU
Zariadenie spĺňa požiadavky direktiívy2002/95/EC týkajúce sa obsahu nebezpečných látok (RoHS)
V zhode s WEEE a REACH
Kmitočtové pásmo
380 - 430 MHz s kanálovým rozostupom 10 alebo 12,5 kHz
Možnosť polkanálového ofsetu
Špecifikácie RF
Maximálny výstupný výkon vysielača 2W
Statická/dynamická citlivosť lepšia než  - 119dBm/-111 dBm
PAS TETRAPOL 0001-2 V 3.0.0 pre rádiové rozhrania TETRAPOL
PAS TETRAPOL 0001-8 V 1.0.2
Špecifikácie
Hnotnosť: 335 g s batériou
Rozmery: 133 x 58 x 39 mm
Špecifikácia a odolnosti
Odolnost voči vode a prachu podľa klasifikácie IP65
Nárazy, pád (z 2 m) a vibrácie podľa ETSI EN 300 019-2-7 trieda 5M2
Odolnosť voči vlhkosti poďla ETSI EN 300 019-2-7 trieda 7.3, až do 95%
Odolnosť voči slanému vzduchu podľa ETSI EN 60068-2-52
Displej
Farebný grafický displej s rozlišením: 240 x 320 pixelov
Klávesnica / ovládacie prvky
5 navigačných tlačidiel
Otočný spínač na ovládanie hlasitosti a/alebo voľbu komunikácie
Bočné tlačidlá na ovládanie hlasitosti
Programovateľná klávesová skratka
Duty key
Alfanumerická klávesnica
Prepínač hlasitého odposluchu a štandardného režimu
Vypínač, ovládač hlasitosti, kľúčovacie tlačidlo PTT, červené tlačidlo tiesňového volania
Typy volania
Individuálne hovory
Konferenčné hovory
Volanie cez ústredňu/do tel. siete
Presmerovanie hovorov
Odovzdanie hovoru
Identifikácia volajúceho
Skupinové komunikácie
Otvorené kanály, hovorové skupiny
Konvenčný i trunkovaný režim
Dispečerské volanie
Tiesňové volanie
Zlučovanie skupín
Skenovanie, vstup do už prebiehajúcej komunikácie
Identifikácia volajúceho
Priamy a IDR režim
Rozšírené pokrytie v priamom režime v pásme 380 - 430 MHz
Tiesňové volania
Identifikácia volajúceho
Správy
Textové správy a prenos dát TETRAPOL
Statusy (KTČ)
Odosielanie údajov o polohe
Bezpečnosť
Zabudovaný šifrovací komponent (ASIC)
Vzájomné overovanie totožnosti
Šifrovanie typu koniec - koniec pri hlasových i dátovych prenosoch
Distribúcia kľúčov rádiovou cestou
Diaľkové zablokovanie (paralyzovanie)
Špeciálne zákaznícke šifrovanie (variant)
Bluetooth
Integrované Bluetooth® 2.1 Class 2
2 simultánne Bluetooth® pripojenia (1 pre hlas a 1 pre dáta)
"Man Down"
Detekcia straty vertikálnej polohy a/alebo straty pohybu
Lokálna zvuková a vibračná výstraha
Automatický tiesňový hovor v prípade nepotvrdenia upozornenia
Nastaviteľné časovače výstrahy
Vibračné upozornenie
Vibračné upozornenie aktivovateľné pomocou konfigurovateľných užívateľských profilov
Hlasová odozva
Hlasová indikácia pozície otočného spínača v režime voľby kanála
Lokalizácia
Integrované GPS
Dvojpásmová PMR/GPS anténa
Konektor na externú GPS anténu pre lepšiu citlivosť pri použití vo vozidle
Periodické určovanie polohy (AIRBUS DS protokol)
Tiesňový hovor s lokalizáciou (v závislosti od systémovej verzie siete)
Určovanie polohy v režime IDR
Konektory
Bočný konektor pre audio príslušenstvo
Spodný konektor vyhradený na nabíjanie, programovanie a vozidlovú kolísku
Anténa s SMA konektorom
Batéria
Prevádzkový čas: až 13 hod. (60/35/5), bez Bluetooth spojenia, bez aktívneho GPS
Kapacita batérie: 4000 mAh
Čas nabíjania: 4 hod. 30 min., 80% kapacity za 2 hod. 30 min.
Nabíjanie batérie možné pri teplotách 0°C až 45°C


Na stiahnutie:

Leták na ručný terminál TPH900

  

Galéria:

Vaše meno:

E-mail:

Telefón:

Heslo:

Heslo ešte raz:

Mám záujem o zasielanie newsletterov:

Zabudli ste svoje heslo? Zadajte svoj registračný e-mail a my Vám obratom pošleme nové.

E-mail: