TPH 700

Robustná zodolnená rádiostanica


Robustná a vodoodolná

TPH700 vyrábaná spoločnosťou AIRBUS DS je ručná rádiostanica TETRAPOL, určená na zabezpečené hlasové a dátové komunikácie v extrémnych podmienkach. Je ideálna pre profesionálnych užívateľov, ktorí vyžadujú robustný a výkonný rádiový terminál na každodenné použitie.

Rádiostanica TPH700 je konštrukčne riešená pre potreby použitia v nepriaznivých podmienkach. Jej ochrana zodpovedá triede IP54, čo jej pri každodennej prevádzke umožňuje odolávať nielen nevyhnutnému pôsobeniu striekajúcej vody, prachu a nárazom, ale dokonca i náhodnému ponoreniu do vody až do hĺbky 1 metra. Zariadenie je osadené vysoko kvalitným reproduktorom, ktorý zaisťuje vynikajúce zvukové parametre i v hlučnom prostredí.

Na výrobu TPH700 bol použitý masívny materiál. Zodolnenie mechanických a elektrických dielov znamená, že konektory tejto rádiostanice sú chránené proti korózii. Tým je zaistená mimoriadna spoľahlivosť bez ohľadu na miesto použitia.


Ergonómia a užívateľský komfort

Rádiostanica TPH700, ktorá patrí do najnovšej generácie rádiových terminálov spoločnosti AIRBUS DS, má farebný displej, ľahko ovládateľnú klávesnicu i všetky funkčné menu. Vďaka svojim rozmerom poskytuje displej TFT jasné a zreteľné obrazové informácie a farebnú grafiku. Dokonca i za premenlivých svetelných podmienok zostávajú informácie zobrazené na displeji dobre viditeľné.


Užívateľské prispôsobenie

Rádiostanicu TPH700 je možné prispôsobiť individuálnym potrebám užívateľov. Má praktické programovateľné tlačidlo, prostredníctvom ktorého je možné dostať sa cez skratku k najčastejšie využívaným funkciám. Užívatelia už napríklad nemusia do hlavného menu, aby si prečítali alebo odoslali textové správy alebo aby odoslali GPS, určujúce ich polohu . Stačí, keď jednoducho stlačia programovateľnú klávesu.

Užívateľské rozhranie je okrem toho možné naprogramovať tiež tak, aby sa na displeji zobrazoval názov organizácie alebo požadovaná úvodná obrazovka (splash screen).
 

Mobilita pri dokonalom zabezpečení

Vďaka zabudovanej technológii Bluetooth môže rádiostanica TPH 700 prijímať súbežne jedno hlasové a dve dátové spojenia. Môže sa pochváliť i širokou škálou možností v oblasti konektivity - externé audio alebo dátové príslušenstvá a zariadenia pripájané cez Bluetooth, ako napríklad slúchadlá, náhlavná súprava, vozidlové súpravy typu hands-free, GPS, PDA a PC umožňujúce ľahkú a účelnú komunikáciu.

Príslušenstvo

K rádiostanici TPH 700 je možné pripojiť nasledujúce príslušenstvo:

Pre peších užívateľov:

 • Súprava pre peších užívateľov (typ GSM): slúchadlá, mikrofón a klúčovacie tlačidlo PTT
 • Samostatný reproduktor/mikrofón s kolíkovým konektorom alebo bez neho
 • Slúchadlo Bluetooth s klúčovacím tlačidlom PTT
 • Komerčne dostupné slúchadlo Bluetooth
 • GPS Bluetooth
 • Diskrétna súprava typu VIP eskort
 • Diskrétna súprava typu Walkman
 • Súprava s indukčnou nákrčnou slučkou

 
Do vozidiel:

 • Podporné vybavenie (napájanie, externá anténa a ofsetový konektor TPH 700)
 • 10 W rádiový zosilňovač
 • Komerčne dostupná vozidlová audio súprava s Bluetooth

Dáta:
 • Dátový kábel k USB portu
 • Pripojenie ku komerčne dostupným PC alebo PDA cez Bluetooth
 • Kábel RS232
 • Kábel k TPS
 • Kábel k REMS

Nabíjačky:
 • Stolová nabíjačka na jeden terminál (1 TPH 700 + 1 náhradná batéria)
 • 6-miestná nabíjačka (6 TPH 700 + 6 náhradných batérií)
 • Cestovná nabíjačka (so zástrčkou do bežnej zásuvky alebo do vozidlového zapaľovača)

Rádiostanica TPH 700 zodpovedá následujúcim normám pre rádiové zariadenia pracujúce pri teplotách -20 °C až 60 °C
Rádiové štandardy
- ETS č. EN 300 113-1 a -2
Rádiové štandardy
- ETS č. EN 300 113-1 a -2 pre zariadenia Bluetooth
Normy ETSI pre elektromagnetickú kompatibilitu EN 31 489-5 a -1
Štandart ETSI EMC č. EN  301 489-17 platný pre zariadenia Bluetooth
Štandart upravujúci problematiku elektrickej bezpečnosti EN 60950-1:2001
Pôsobenie vysokofrekvenčných polí: rádiostanica spĺňa limity pre pôsobenie na pracovníkov vymedzené v direktíve 2004 40/EC (10 W/kg). Pôsobenie bolo vyhodnotené podľa metód EN 50361, IEC 62209-1 a IEC 62209-2
Označenie CE v súlade s direktívou R&TTE 1999/5/EC
Zariadenie spĺňa požiadavky direktiívy2002/95/EC týkajúce sa obsahu nebezpečných látok (RoHS)
Kmitočetové pásma
380 - 430 HMz s kanálovým rozostupom 10 alebo 12,5 kHz
440 - 490 HMz s kanálovým rozostupom 10 alebo 12,5 kHz
Možnosť polkanálového ofsetu
Ďalšie kmitočetové pásma na vyžiadanie
Špecifikácie RF
Maximálny výstupný výkon vysielača 2W
Statická/dynamická citlivosť lepšia než  - 119dBm/-111 dBm
Špecifikácie
Hnotnosť: 300g s batériou
Rozmery: 151 x 61 x 40 mm
Špecifikácia a odolnosti
Odolnost voči vode a prachu podľa klasifikácie IP54
Nárazy, pád (z 2 m) a vibrácie podľa ETS EN 300019-1-7 trieda 5M2
Odolnosť voči vlhkosti poďla ETS EN 300019-1-7 trieda 7.3, až 95%
Displej
Grafický displej TFT s vysokým rozlišením: 128 x 160 pixelov
Klávesnica / ovládacie prvky
Alfanumerická klávesnica
Navigačný kláves
Programovateľná klávesová skratka
2 voliace klávesy
Vypínač, ovládač hlasitosti, kľúčové tlačidlo PTT, červené tlačidlo tiesňového volania
Otočný spínač na ovládanie hlasitosti a/alebo voľbu kánalov
Typy volania
Individuálne hovory
Konferenčné hovory
Volanie cez ústredňu/do tel. siete
Presmerovanie hovorov
Odovzdanie hovoru
Identifikácia volajúceho
Skupinová komunikácia
Až 20 skupín
Konvenčný i trunkovaný režim
Otvorené kanály, hovorové skupiny
Dispečerské volanie
Tiesňové volanie
Zlučovanie skupín
Skenovanie, vstup do už prebiehajúcej komunikácie
Identifikácia volajúceho
Priamy a prevádzačový režim
Rozšírené pokrytie v priamom režime v pásme 380 - 430 MHz alebo 440 - 490 MHz
Tiesňové volania
Využitie nezávislého opakovača
Identifikácia volajúceho
Správy
Stavové správy
Textové spravy a výmena át TETRAPOL
Odosielanie údajov o polohe v závislosti od systémovej verzie pomocou GPS Bluetooth® alebo samostatného reproduktora/mikrofónu so zabudovaným GPS
Tiesňové volanie s údajom o polhode v závislosti od systémovej verzie pomocou GPS Bluetooth® alebo samostatného reproduktora/mikrofónu so zabudovaným GPS
Bezpečnoť
Zabudovaný šifrovací komponent (ASIC)
Vzájomné overovanie totožnosti
Šifrovanie typu koniec - koniec pri hlasových i dátovych prenosoch
Distribúcia kľúčov rádiovou cestou
Diaľkové zablokovanie (paralyzovanie)
Špeciálne zákaznícke šifrovanie (variant)
Bezdôtový prenos dát
Pripojenie k PC alebo PDA prostredníctvom ovládačov TETRAPOL pod Windows CE, XPTM
Pripojenie Bluetooth (variant)
Ďalšie vlastnosti
Integrovaný Bluetooth
3 súbežné príslušenstvá Bluetooth (1 hlasové 2 dátové)
Kompatibilné s akýmkoľvek príslušenstvom s atestom Bluetooth
Odosielanie údajov o polohe GPS na vyžiadanie cez Bluetooth GPS (v závislosti od kompatibility systémovej verzie)
Batéria
Prevádzkový čas: až 13 hod. (60/35/5)
Čas nabíjania: 5 hod. 30 minút


Na stiahnutie:

Leták na ručný terminál TPH700

Leták na cestovnú nabíjačku pre TPH700

Leták na vozidlovú nabíjačku pre terminál TPH700 

Leták na stolovú nabíjačku pre 1 terminál TPH700

Leták na stolovú nabíjačku pre 6 terminálov TPH700

Leták na sadu pre chodca do ucha pre TPH700

Leták na skrytú sadu s indukčnou slučkou pre TPH700

Leták na ručný mikrofón s reproduktorom pre TPH700

Leták na skrytú sadu Walkman/VIP Escort pre TPH700

Leták na audio sadu do ucha + PTT Bluetooth pre TPHx00

Leták na vozidlovu kolísku s nabíjaním pre TPH700
  

Galéria:


Vaše meno:

E-mail:

Telefón:

Heslo:

Heslo ešte raz:

Mám záujem o zasielanie newsletterov:

Zabudli ste svoje heslo? Zadajte svoj registračný e-mail a my Vám obratom pošleme nové.

E-mail: