TETRAPOL v Slovenskej republike zachraňuje životy

 V októbri 2012 sa konal v Žiline medzinárodný kongres Rescue Forum 112. Záštitu nad ním prevzalo ministerstvo vnútra, ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Základným pilierom kongresu bol tematický celok „Krízový manažment civilných udalostí a katastrof“ s prvkami Integrácia zložiek IZS, Prevencia, Technická pripravenosť, Odborná a organizačná pripravenosť, Reakcia, Riadenie, Obnova a Analýza. Boli prezentované aktuálne témy, technické novinky a predvedené ukážky záchranárskej techniky a komunikačnej techniky.

Ministerstvo vnútra SR ako gestor integrovaného záchranného systému a linky tiesňového volania 112 spolu s Ministerstvom zdravotníctva SR sú partnermi slovenskej spoločnosti RCTT, ktorá je integrátorom servisných služieb a dodávateľom technológie pre rádiokomunikačnú sieť SITNO.

Spoločnosť RCTT na kongrese Rescue Forum 112 bola jeho hlavným partnerom. Vo svojom výstavnom stánku prezentovala softvérovú novinku LDP (Ľahké Dispečerské Pracovisko) spolu s vlastným hardvérovým vybavením ako zariadenie, ktoré rozširuje bežné funkcie TETRAPOL terminálov s využitím štandardného osobného počítača. LDP ponúka jednoduchý manažment komunikácie, záznam dátovej komunikácie, tlačidlá pre rýchlu voľbu a záznam hlasovej komunikácie aj na externé záznamové zariadenie. Ľahké Dispečerské Pracovisko má pripojenie do systému cez rádio alebo dátovú linku s minimálnymi požiadavkami na osobný počítač.

LDP sa stal už súčasťou manažmentu rádiokomunikačnej siete SITNO pre Ministerstvo vnútra SR a zdravotnej záchrannej služby pre KS IZS Slovenskej republiky. Svojimi funkčnými charakteristikami vyhovuje riadeniu záchranárskych procesov, ktoré si vyžadujú integráciu policajných, hasičských a zdravotných zložiek.

Integráciou zdravotnej záchrannej služby do rádiokomunikačnej siete SITNO dnes vzrástol počet užívateľov terminálov o 700. Vzájomnou komunikáciou medzi zložkami policajného zboru, hasičského a záchranného zboru a zdravotnej záchrannej služby sa vytvoril predpoklad aj k operatívnemu riešeniu nehôd s hromadným postihnutím osôb.

Slovenská republika týmto spôsobom využíva výhody rádiovej siete TETRAPOL v štruktúre civilnej a národnej bezpečnosti.


Autor: Branislav Vico

Vaše meno:

E-mail:

Telefón:

Heslo:

Heslo ešte raz:

Mám záujem o zasielanie newsletterov:

Zabudli ste svoje heslo? Zadajte svoj registračný e-mail a my Vám obratom pošleme nové.

E-mail: