Systém manažérstva kvality a environmentu

Pre zvýšenie kvality poskytovaných služieb a spokojnosti našich zákazníkov sa spoločnosť RCTT s.r.o. rozhodla zaviesť systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2009.
Spoločnosť RCTT s.r.o. vstúpila do procesu certifikácie v roku 2009.
Nakoľko spoločnosti RCTT s.r.o. záleží na životnom prostredí vstúpila v roku 2012 do procesu certifikácie podľa STN EN ISO 14001:2005.
V súčasnosti je systém manažérstva kvality a environmentu realizovaný v celej spoločnosti RCTT s.r.o. v rozsahu požiadaviek  štandardov:
  -  ČSN EN ISO 9001:2016
  -  STN EN ISO 9001:2016
(pre všetkých zákazníkov a produkty mimo kapitolu ,, 8.3 Návrh a vývoj“ týkajúcu sa produktu)
a
  -  ČSN EN ISO 14001:2016
  -  STN EN ISO 14001:2016

(v lokalite pôsobenia spoločnosti v Bratislave a v lokalitách pôsobenia u zákazníka)

Spoločnosť chce do budúcna dosiahnuť parametre dobrých a úspešných európskych firiem, chce dosahovať a presadzovať vyššiu kvalitu v oblasti predaja, výstavby a servisu rádiokomunikačných systémov a s tým súvisiacich aktivít vrátane trvalého vyhodnocovania potrieb zákazníkov a ich spokojnosti.
Spoločnosť z tohto dôvodu k svojej činnosti zaviedla certifikáty kvality a environmentu podľa príslušnej tuzemskej a európskej legislatívy.

Dokumenty

Politika kvality a environmentu RCTT

Certifikáty:
Certifikát ISO 9001:2016 a ISO 14001:2016 (slovenský)
Certifikát ISO 9001:2016 a ISO 14001:2016 (anglický)

Vaše meno:

E-mail:

Telefón:

Heslo:

Heslo ešte raz:

Mám záujem o zasielanie newsletterov:

Zabudli ste svoje heslo? Zadajte svoj registračný e-mail a my Vám obratom pošleme nové.

E-mail: