Powerful and compact TETRAPOL radio

 

The TPH900 TETRAPOL radio from Airbus Defence and Space is a robust, hand-portable Tetrapol radio for mission-critical voice and data communications. The latest generation terminal is specially designed for easy and solid usability in the field. The TPH900 radio provides Tetrapol users with the best feature set on the market.


End users of the previous P2G and TPH700 Tetrapol terminal models are able to make an easy transition to this new model thanks to its new welcome screen, which combines quick access to communications with simple display of key information. A compact design and large keys ensure comfortable handling, while the design of the battery, including a latch, makes it handy and easy to change.


Integrated GPS enables the deployment of very useful location applications. The radio can automatically transmit its location in the event of an emergency call or upon end user request through a dedicated shortcut key. For enhanced user safety.


The TPH900 radio provides an advanced “lifeguard” solution, also known as a “man-down” alarm. If the radio stops moving or remains horizontal for too long, it triggers a local alert. If the user does not respond, the radio automatically activates an emergency call with optional GPS coordinates over the Tetrapol network.


The embedded Bluetooth 2.1 allows controlled access to a wide range of standard accessories, enabling end users to free themselves from wires for specific missions. The vibrating alert provides users with additional benefits, enabling discreet notification of incoming calls or messages and even complementing ring tones to ensure user alert in noisy environments.

All these advanced functionalities and features combined with high performance and protection against rain, dust and shock makes TPH900 a reliable communication tool for the most demanding operational duties.

Accessories

The following accessories can be used with the TPH900 radio:

Pedestrian

  • Pedestrian kit (GSM type): earpiece, microphone and PTT
  • Speaker microphone with or without jack plug
  • EADS Bluetooth earpiece with PTT
  • Bluetooth earpiece
  • Bluetooth GPS
Data
  • Bluetooth connection for PC or PDA
  • USB cable

Chargers
  • Single-position desktop charger (1 TPH700 + 1 additional battery)

Rádiostanica TPH 900 zodpovedá následujúcim normám pre rádiové zariadenia pracujúce pri teplotách -20 °C až 55 °C
Rádiové štandardy
- ETS č. EN 300 113-1 a -2
Rádiové štandardy
- ETS č. EN 300 113-1 a -2 pre zariadenia Bluetooth
Normy ETSI pre elektromagnetickú kompatibilitu EN 301 489-5 a -1
Štandart ETSI EMC č. EN  301 489-17 platný pre zariadenia Bluetooth
Štandart upravujúci problematiku elektrickej bezpečnosti EN 60950-1:2006
Pôsobenie vysokofrekvenčných polí: rádiostanica spĺňa limity pre pôsobenie na pracovníkov vymedzené v direktíve 2013/35/UE(10 W/kg).
Označenie CE v súlade s direktívou R&TTE 2014/53/EU
Zariadenie spĺňa požiadavky direktiívy2002/95/EC týkajúce sa obsahu nebezpečných látok (RoHS)
V zhode s WEEE a REACH
Kmitočtové pásmo
380 - 430 HMz s kanálovým rozostupom 10 alebo 12,5 kHz
Možnosť polkanálového ofsetu
Špecifikácie RF
Maximálny výstupný výkon vysielača 2W
Statická/dynamická citlivosť lepšia než  - 119dBm/-111 dBm
PAS TETRAPOL 0001-2 V 3.0.0 pre rádiové rozhrania TETRAPOL
PAS TETRAPOL 0001-8 V 1.0.2
Špecifikácie
Hnotnosť: 335 g s batériou
Rozmery: 133 x 58 x 39 mm
Špecifikácia a odolnosti
Odolnost voči vode a prachu podľa klasifikácie IP65
Nárazy, pád (z 2 m) a vibrácie podľa ETSI EN 300 019-2-7 trieda 5M2
Odolnosť voči vlhkosti poďla ETSI EN 300 019-2-7 trieda 7.3, až do 95%
Odolnosť voči slanému vzduchu podľa ETSI EN 60068-2-52
Displej
Farebný grafický displej s rozlišením: 240 x 320 pixelov
Klávesnica / ovládacie prvky
5 navigačných tlačidiel
Otočný spínač na ovládanie hlasitosti a/alebo voľbu komunikácie
Bočné tlačidlá na ovládanie hlasitosti
Programovateľná klávesová skratka
Duty key
Alfanumerická klávesnica
Prepínač hlasitého odposluchu a štandardného režimu
Vypínač, ovládač hlasitosti, kľúčové tlačidlo PTT, červené tlačidlo tiesňového volania
Typy volania
Individuálne hovory
Konferenčné hovory
Volanie cez ústredňu/do tel. siete
Presmerovanie hovorov
Odovzdanie hovoru
Identifikácia volajúceho
Skupinové komunikácie
Otvorené kanály, hovorové skupiny
Konvenčný i trunkovaný režim
Dispečerské volanie
Tiesňové volanie
Zlučovanie skupín
Skenovanie, vstup do už prebiehajúcej komunikácie
Identifikácia volajúceho
Priamy a IDR režim
Rozšírené pokrytie v priamom režime v pásme 380 - 430 MHz
Tiesňové volania
Identifikácia volajúceho
Správy
Stavové správy
Textové spravy a výmena dát TETRAPOL
Odosielanie údajov o polohe v závislosti od systémovej verzie pomocou GPS Bluetooth® alebo samostatného reproduktora/mikrofónu so zabudovaným GPS
Tiesňové volanie s údajom o polhode v závislosti od systémovej verzie pomocou GPS Bluetooth® alebo samostatného reproduktora/mikrofónu so zabudovaným GPS
Bezpečnosť
Zabudovaný šifrovací komponent (ASIC)
Vzájomné overovanie totožnosti
Šifrovanie typu koniec - koniec pri hlasových i dátovych prenosoch
Distribúcia kľúčov rádiovou cestou
Diaľkové zablokovanie (paralyzovanie)
Špeciálne zákaznícke šifrovanie (variant)
Bluetooth
Integrované Bluetooth® 2.1 Class 2
2 simultánne Bluetooth® pripojenia (1 pre hlas a 1 pre dáta)
"Man Down"
Detekcia straty vertikálnej polohy a/alebo straty pohybu
Lokálna zvuková a vibračná výstraha
Automatický tiesňový hovor v prípade nepotvrdenia upozornenia
Nastaviteľné časovače výstrahy
Vibračné upozornenie
Vibračné upozornenie aktivovateľné pomocou konfigurovateľných užívateľských profilov
Hlasová odozva
Hlasová indikácia pozície otočného spínača v režime voľby kanála
Lokalizácia
Integrované GPS
Dvojpásmová PMR/GPS anténa
Konektor na externú GPS anténu pre lepšiu citlivosť pri použití vo vozidle
Periodické určovanie polohy (AIRBUS DS protokol)
Tiesňový hovor s lokalizáciou (v závislosti od systémovej verzie siete)
Určovanie polohy v režime IDR
Konektory
Bočný konektor pre audio príslušenstvo
Spodný konektor vyhradený na nabíjanie, programovanie a vozidlovú kolísku
Anténa s SMA konektorom
Batéria
Prevádzkový čas: až 13 hod. (60/35/5), bez Bluetooth spojenia, bez aktívneho GPS
Kapacita batérie: 4000 mAh
Čas nabíjania: 4 hod. 30 min., 80% kapacity za 2 hod. 30 min.
Nabíjanie batérie možné pri teplotách 0°C až 45°C


Na stiahnutie:

Leták na ručný terminál TPH900

  

Galéria:

Your name:

E-Mail:

Phone:

Password:

Re-enter password:

I want to receive newsletters:

Forgot your password? Enter your registration e-mail and we will send you a new one.

E-Mail: